Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ   5 มี.ค. 2562 9
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   24 ม.ค. 2562 46
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   17 ม.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563   4 ม.ค. 2562 45
โอนย้าย/รับสมัคร   การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   25 ธ.ค. 2561 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   19 ธ.ค. 2561 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562   29 ต.ค. 2561 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน(คสล.) หมู่ที่ 5   17 ส.ค. 2561 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน (คสสล.) หมู่ที่ 4   17 ส.ค. 2561 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่นตำบล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) หมู่ที่ 2   17 ส.ค. 2561 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   16 ส.ค. 2561 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ผู้ชนะการประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6   14 ส.ค. 2561 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ผู้ชนะการประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6   14 ส.ค. 2561 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4 ตำบหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ   3 ส.ค. 2561 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทัน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ   3 ส.ค. 2561 55
  (1)     2      3      4      5   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player