Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่ [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมา [ 17 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 47 
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 44 
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 58 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 19 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 45 
เปิดลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 54 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถน [ 17 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 45 
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถน [ 17 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 38 
ประกาศองค์การบริหารส่นตำบล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกร [ 17 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 39 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้ที [ 16 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 45 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ผู้ชนะการประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อส [ 14 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 43 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ผู้ชนะการประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อส [ 14 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 59 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4 ตำบหนองตูม [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 55 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทัน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเ [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 54 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตูม อำเภอภู [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 67 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม อำเภอภ [ 25 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 47 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 70 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 48 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประม [ 27 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 93 
    
 
 
สถ.จ.ชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร 15/03/ [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้าเหมาก่อสร้างถนน 15/03/2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองโพนงาม โครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ (ป้องกันเด็กจมน้ำ) ประจำปี 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
ทต.บ้านเป้า โครงการจิตอาสา ”ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4 [ 14 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านเป้า เทศบาลตำบลบ้านเป้าสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยจัด โครงการสตรียุคใหม่ห่วงใยส [ 14 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.บ้านเป้า ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคลองสวยน้ำใสจากจังหวัด ณ.ศาลากลางน้ำ บึงหนองฉิม [ 14 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
ทต.บ้านเป้า การประชุมชี้แจงโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน Green city [ 14 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
ทต.บ้านเป้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้ออกบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ต [ 14 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.บ้านเป้า ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านบุ่งคล้า [ 14 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.บ้านเป้า โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย จัดโดยชุมชนหมู่ 1 ต.บ้านเป้า [ 14 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
ทต.บ้านเป้า โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีธรรม วิถีไทยในชุมชน จัดโดยชุมชนหมู่ที่ 7 [ 14 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านเป้า มอบสังกะสีช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนหลังคาบ้านเสียหายที่บ้านเป้าหมู่ที่ 1 [ 14 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเป้า ประกาศ ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านเป้า [ 14 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านหัน ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหัน สมัยสามัญ 4/2561 [ 14 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองบัวแดง รายงายผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านหัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
ทต.บ้านเป้า ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน \"ปู่หลักคำคัพ\" ครั้งที่ 2 ประ [ 14 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
 
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 ต.ค. 2560)    อ่าน 246  ตอบ 0  
ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ บ้างคะ (5 พ.ย. 2559)    อ่าน 366  ตอบ 0  
ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี (5 พ.ย. 2559)    อ่าน 352  ตอบ 0  
         
 
 
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9 สน.บถ.  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1047 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1048  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1045  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/5239-5242 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว1046 [เอกสารแนบ]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.2/5163-5238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5089-5162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1041 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (หลักสูตร English Class of Tomorrow : CEFR) กศ. มท 0816.3/ว1028  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แจ้งประกาศ (การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น) ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1017  [ 15 มี.ค. 2562 ]
เร่งรัดและติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1029  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1673  [ 14 มี.ค. 2562 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ สน.คท. มท 0808.2/ว1003  [ 14 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งหนังสือ (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กค. มท 0803.3/ว1008  [ 13 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1002  [ 13 มี.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนวันอบรมหลักสูตรวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิต โครงการ (มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว988  [ 13 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1000  [ 13 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.คท. มท 0808.2/4796-4842 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
    
 
 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
**ด่วนี่สุด**ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) เพิ่มเติม  [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสาร หลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
แจ้งจัดส่ง CDสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นประกอบเพลงเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กประถมวัย (Executive Function หรือ EFs) [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
**ด่วนมาก**แจ้งเปลี่ยนวันอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
**ด่วนที่สุด** แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
โครงการอบรมหลักสูตร \"การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ\" รุ่นที่ 11 - 15 [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 13 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
**ด่วนที่สุด**แจ้งอบรมโครงการส่งเสริมการศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกแนวใหม่ สมศ. [ 13 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมของ อปท.ในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ \\\"เจ้าท่า\\\" ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 [ 13 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561  [ 13 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ [ 13 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ขอให้อำเภอสำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ\"ธนาคารขยะ\" ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน โดยรายงานครั้งแรก วันที่ 31 มีนาคม 2562 [ 12 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 2117  ตอบ 172
อบต.บ้านแท่น ยิงปลาสนุกทุกวัน (11 มี.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
         
วัดบัวบานเย็น
วัดป่าเมตตาธรรม
  
ผ้าขิด
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตูม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player