Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
 
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 25 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 19 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 12 
เปิดลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 24 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถน [ 17 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 26 
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถน [ 17 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่นตำบล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกร [ 17 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 21 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้ที [ 16 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 24 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ผู้ชนะการประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อส [ 14 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 24 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ผู้ชนะการประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อส [ 14 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 39 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4 ตำบหนองตูม [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 33 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทัน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเ [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 34 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตูม อำเภอภู [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 47 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม อำเภอภ [ 25 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 30 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 46 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 33 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประม [ 27 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 72 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าข้าวนก ห [ 26 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 42 
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 85 
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤ [ 21 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 152 
    
 
 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์และทดสอบ การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถของ สถจ.ชัยภูมิ ปี 2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านเต่า ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดใหญ่ ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเป้า วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านเป้า โครงการพลเมืองดี และศึกษาดูงานจัดงานฤดูหนาว อุ่นไอรัก คลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตน [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านเป้า โครงการพลเมืองดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านเป้า 8 มกราคม 2562 Kick Off กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง 2019 [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเป้า กิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง 2019 [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.บ้านเป้า การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชมตามแนวทางจังหวัดสะอาด ของเทศบาลตำบลบ้านเป้า [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านเป้า ประชุมแผนรณรงค์ 60 วัน\\\\\\\"แยกก่อนทิ้ง\\\\\\\" [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ส้มป่อย [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว งานช้างคืนถิ่น กินพาแลง ประจำปี 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.ลาดใหญ่ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ การจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.ชัยภูมิ แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย(จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปา อบต.นาฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ลาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำป [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.คอนสาร กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2019 [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
ทต.หนองสังข์ ร่วมพิธี “ วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ” [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
ทต.หนองสังข์ [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
 
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 ต.ค. 2560)    อ่าน 197  ตอบ 0  
ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ บ้างคะ (5 พ.ย. 2559)    อ่าน 328  ตอบ 0  
ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี (5 พ.ย. 2559)    อ่าน 313  ตอบ 0  
         
 
 
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว170 [บัญชีรายชื่อใหม่] [บัญชีรายชื่อเก่า] [บัญชีราย อปท.]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว194  [ 16 ม.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว109  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) สน.คท. มท 0808.2/976-1051 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว143  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในรุ่นที่ 1-6 สน.บถ. มท 0809.4/ว173 [รายชื่อ]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 4-10 สน.บถ. มท 0809.4/ว174 [รายชื่อ]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1052-1127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว155 [เทศบาล อบต. เมืองพัทยา] [อบจ.]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2562) กศ. มท 0816.3/ว178  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว3  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว2  [ 15 ม.ค. 2562 ]
    
 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
เปลี่ยนแปลงแบบรายงานโครงการชัยภูมิบ้านสวยเมืองสุข ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น/ประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ [ 26 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 172 
**ด่วนที่สุด**การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
**ด่วนที่สุด** ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 62 [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 197 
ด่วนที่สุด ด้วยมูลนิธิพลังงานไทยลดโลกร้อน ได้จัดสัมมนาโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เฟส 2 ขอให้แจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้ารับการสัมมนาดังกล่าว  [ 11 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด * ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัยหาอุกภัยจังหวัดชัยภุมิ และการประชุมติดตามสถานการณืน้ำในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ [ 11 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย [ 11 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
แจ้งสรุปการฝึกอบรมการสมัครเข้าใช้แพลตฟอร์ม Airbnb [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
ประกาศรายชื่อ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)” ผ่านเกณฑ์การประเมิน [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพ่ิมเติม เดือนธันวาคม 2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนัง [ 9 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cerment) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
***ด่วนมาก*** การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการพัฒนาเมืองทีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ [ 9 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
ขอปรับชื่อแผนปฏิบัติการ๖๐วัน \"แยกก่อนทิ้ง\"ประปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ [ 8 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 51 
 
อบต.ลาดใหญ่ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ม.ค. 2562)    อ่าน 434  ตอบ 2
อบต.ส้มป่อย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 166  ตอบ 11
         
วัดบัวบานเย็น
วัดป่าเมตตาธรรม
  
ผ้าขิด
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตูม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player